Müzayede Kuralları

Artsan Galeri Müzayede ve müzayede web sitesi artsangaleri.com Hasan Öz’e ait işletmelerdir. www.artsangaleri.com müzayede sitesinde düzenlenen Online Sanat Müzayede’sine katılan gerçek ve / veya tüzel kişiler aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler;

1 - www.artsangaleri.com müzayede sitesi satıcı için bir aracı olup elektronik ortamda anında ifa ettiği aracılık hizmeti dolayısıyla satış anında komisyona hak kazanır.

2 - Online Müzayede Sitemizdeki müzayedelere katılabilmek için, www.artsangaleri.com adresinden üye kaydı yapılarak, üye numarası ve online müzayede katılım şifresi alınması zorunludur.

3 - Online Müzayede Sitemizde satışa sunulan eserler müzayededen önce Güzeltepe Mahallesi Hoşdere Caddesi Şair Nefi Sokak No 9/A Yukarı Ayrancı Ankara adresinde görülebilir. Alıcının, müzayede öncesi malları incelediği ve kontrol ettirdiği kabul edilir. Müzayedede bulunan eserler ve çerçeveleri OLDUĞU GİBİ / HALİYLE satışa sunulur.

4 - Müzayedede satışa sunulan eserlerin; Restorasyon, tamir veya bazı bölümlerinin yenilenmesinden dolayı firmamız sorumlu değildir. Ancak bir resmin rantuvale olması veya bir heykelin kırılarak tamir edilmesi durumunda firmamız, bunu belirtecektir. Fotoğraf ve benzeri gibi bütün görsel materyal sadece rehberlik mahiyetindedir. Eserin hakiki rengini, tonunu ve durumunu göstermeyebilir.

5 - “Online müzayede katılım şifresi” kişiye özeldir; üyelik sahibi kişi dışında kullanılması yasaktır. Online müzayede katılımcısı, işbu kendisine özgülenmiş şifrenin başka kişilerce kullanımı hususunda firmamızın hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. 

6 - Online müzayede kataloğunda yer alan eserler ve tanıtımı için verilen tüm bilgiler uzmanların kanaatleridir. Eserlerin online kataloğa konulması online müzayedeye hazırlık sürecidir ve müzayede gününe kadar online katalog üzerinden eser satışı yapılmamaktadır.

7 - Online müzayedeye katılanlar eserleri Artsan Galeri’nin 3. maddede belirtilen adresinden önceden görmüş ve incelemiş olduklarını kabul ve beyan ederler. Tüm eserlerin haliyle/olduğu gibi satışa sunulduğunu, ALICI satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında olduğu gibi / haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eser hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan Öz açık artırmaya çıkarılan eserin tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda gelecekte ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan Öz’den herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

8 - Online müzayedemizde fiyat artırımı ‘Pey Ver’ butonu ile yapılır. ALICI bu teklif ile bağlıdır. Artırma ESER için verilen sürenin sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla ürüne en fazla peyi veren kişi artırmayı kazanmış olur.

9 -  Her bir üye için limit tanımlanması ve belirlenen limitin gerek duyulduğu taktir’de değiştirilmesi ARTSAN Galeri Müzayede tarafından gerçekleştirilecektir.

10 - Online müzayedelerimiz belirtilen tarihte ve belirtilen saate canlı olarak bitecektir. Canlı müzayede başladığı zaman sırayla satışa çıkan esere teklif verilebilir, daha sonraki eserlere teklif verilemez.

11 - www.artsangaleri.com sitesinde yapılan online müzayedelerde, müzayede devam ederken, müzayede konusu eser için verilen en yüksek teklif güncel haliyle müzayede ekranında yer alacaktır. Online müzayedeye katılanlar, öne sürülen peyler ve kim tarafından hangi tutarda pey sürüldüğü, en yüksek peyi kimin sürdüğü vb. bilgiler FİRMAMIZ tarafından şifrelenerek güvenlik altına alınacak olup, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir şekilde itiraz hakkı bulunmadıklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.

12 - Online müzayedede ‘Pey Ver’ butonuna basmanın ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değerleri değiştirme yetkisi FİRMAMIZA aittir. Online Müzayedeye çıkarılan bir eserin bedelinin artırılmasına muhammen değerin yüzde yirmi veya daha eksiği ile başlanabilir.

13 – Online Müzayede Sitemizde satışa çıkarılan bir eserin başlangıç fiyatını muhammen (konsinye tesellüm) bedelinin altında belirleme hakkına sahiptir. 

14 - Online Müzayede Sitemizde müzayedeye çıkarılan eserlerin bedellerine, KDV ile aracı hizmet komisyon bedeli (+ % 20 KDV) eklenecek olup alıcı bütün bedellerden sorumludur.

15 - Satın alınan tüm eserler için fatura tanzim edilecektir. ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan Öz tarafından fatura kesilmesi firmamızın satıcı olduğunu göstermez. ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan Öz satıcı değil satıma aracılık eden firma ve sahibidir. ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan Öz hizmeti nedeniyle hak kazanacağı %10 komisyon + KDV alacağı, müzayedede eser üzerine kalan kişi tarafından ayrıca ödenecektir. ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan Öz’ün komisyon (+KDV) alacağı müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel olacaktır. ALICI ihale konusu eseri almaktan vazgeçse dahi cezai şart yanında %10 komisyon bedeli de ödemekle mükelleftir. ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan Öz bu kapsamda sunduğu hizmet; elektronik ortamda anında ifa edilen aracılık hizmeti olup cayma hakkı kapsamı dışındadır.

16 - Müzayedede satın alınan eserlere ilişkin fatura, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan ALICI adına düzenlenir. Faturanın başka bir kişi veya bir şirket adına düzenlenmesi isteniyorsa, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan ALICI’nın Şirket’e yazılı olarak talepte bulunması gereklidir. Şirket söz konusu talebi geri çevirme hakkına sahiptir. Şirket, ALICI’nın bu talebini kabul etse dahi eser/eserlerin bedelinin ALICI tarafından bildirilen kişi tarafından zamanında ödenmemesi durumunda, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan ALICI, satın alınan eser/eserlerin bedelinin tamamını bilcümle masrafları ödemekle yükümlüdür

17 - Satın alınan eserin bedeli nakit, kredi kartı, EFT/havale yoluyla, müzayede gününden itibaren en geç 7 gün içinde ALICI tarafından ödenir. ALICI satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisi’ni (KDV) ve %10 müzayede firması komisyonunu (+KDV) ödediği anda ARTSAN Galeri Müzayede’nin eser/eserleri teslim yükümlülüğü doğacaktır. Ödemeden itibaren; şehir içi teslimlerde 7 gün, şehir dışı teslimlerde 14 gün içinde ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan Öz eseri alıcıya kargo ücreti ALICI’ya ait olmak üzere kargo ile gönderecektir/teslim edecektir. Eserin kargoya verildiği ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan Öz  tarafından alıcıya bildirilir. ALICI arzu ederse istediği kargo firması ile de satın aldığı eser/eserler yollanabilir. Kargo ile yapılacak nakliye sırasında oluşabilecek herhangi hasardan  ve kargo firmalarından kaynaklanan gecikmelerden ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan Öz’ü sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

18 - Online müzayedede satılan eserler sadece Türkiye adreslerine teslim edilir.

19 - Müzayedeye katılarak 5.000 TL ve daha yüksek bir bedelle eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere 4208 sayılı kanun gereğince kimlik tespiti yapılacaktır.

20 - Müzayede'de satışa sunulan eserlerin katalog değeri eserin gerçek değeri değil müzayede başlangıç fiyatıdır. Müzayede bitiş saati web sayfamızda ki saatin bitişine göredir. SERVER'dan doğacak zaman farklılığından firmamız sorumlu değildir.

21 - Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumunda hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.

22 - 5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eserler sahiplerine ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan Öz'ün rücu hakkı saklıdır.

23 - Yapılacak müzayede TBK 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun’nun 48. Maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi eserin bedelini 7 gün içinde tam olarak nakit kredi kartı eft/havale ile ödemediği takdirde ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan Öz dilerse satış akdini feshe, %10 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %15 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan Öz’ün sair dava ve talep hakları saklıdır. Alıcı her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez.  

24 - Müzayede katılımcısının online üyelik formunda belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, faks, e-posta veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların ve eserin verilen bilgilerindeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve kargodaki gecikmeler nedeniyle müzayede katılımcısına geç ulaşmasına ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan Öz sorumlu değildir.

25 - 18 yaşından küçüklerin üye olması ve müzayedelere katılması yasaktır. ARTSAN Galeri Müzayede herhangi bir mazeret göstermeksizin şüpheli ve/veya sakıncalı gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme, üye olmuş olsalar dahi müzayedeye kabul etmeme, üyelikten çıkarma, ve/veya devam eden müzayedede vermiş olduğu teklifleri iptal etme yetkisine sahiptir. Ayrıca ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan Öz hakkında satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218 maddelerinde istenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz.

26 - Online Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıfları haiz olmaması, orjin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan Öz’ün satıcı olmamasından dolayı hukuki sorumluk, eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.

27 - ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan Öz  müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Online katalogda yer alan eserler hakkında müzayede gününe kadar ortaya çıkacak her türlü itiraz ve bildirim sonucu ilgili eseri müzayedeye sunmayıp yasal prosedürü uygulama hakkına sahiptir.

28 - Bir sanat eserinin satışı alıcısına çoğaltma ya da sunu haklarını devretmez.

29 - Online Katalogda yazım hataları olması halinde şirketimizin verdiği açıklamalar esas alınır.

30 - Online Katalogda yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf ARTSAN Galeri Müzayede’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.

31 - Online Müzayedede satışa sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatıdır.

32 - Üye kaydı yaptırarak üye numarası almak, online müzayedeye katılmak ve  artırmada bulunmak demek: yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen okumuş ve kabullenmiş olmak anlamına gelir (Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunulmaz).

33 - Online Müzayede Teklif Artırım tablosu aşağıdaki gibidir.

500 TL ile 999 TL arası için 50 TL.

1.000 TL ile 2.499 TL arası için 100 TL.

2.500 TL ile 4.999 TL arası için 250 TL.

5.000 TL ile 9.999 TL arası için 500 TL.

10.000 TL ile 24.999 TL arası için 1000 TL.

25.000 TL ile 39.999 TL arası için 2500 TL.

40.000 TL ile 99.999 TL arası için 5000 TL.

100.000 TL ile 249.999 TL arası için 10.000 TL

250.000 TL ile 499.999 TL arası için 25.000 TL

500.000 TL ile 999.999 TL arası için 50.000 TL

1.000.000 TL ile 2.499.000 TL arası için 75.000 TL

Artırım aralıkları her müzayede ürününün alt kısmında yer almaktadır.

34 - ARTSAN Galeri Müzayede’nin online ortamda düzenlediği müzayede yayına girdikten sonra çıkan yeni yasalar ve/veya vergiler, yasa ve/veya vergi oranlarında değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan Öz sorumlu tutulmayacaktır.

35 - Türkiye dışında yerleşim alıcılar müzayedede ilgilendikleri eserlerin/ürünlerin Türkiye dışına çıkarılması ve bulundukları ülkeye girişi ile ilgili yasaları, vergileri ve nakliye dahil tüm maliyeti müzayedeye katılmadan önce incelemekle yükümlüdür. Alıcılar satın almış oldukları eserlerin yurtdışına çıkarılması ya da bulundukları ülkeye girişi ile ilgili karşılaştıkları yasal, vergisel, nakliye ve/veya maliyet sorunlardan ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan Öz'ü sorumlu tutamaz, satın aldıklarını iade edemez.

36 – Müzayede kurallarında belirtilen maddeler birbirinden bağımsızdır. Herhangi bir maddenin geçersiz ve hükümsüz bulunması halinde diğer maddeler geçerli ve yürürlükte kalacaktır.

37www.artsangaleri.com website’sine üye olan ve online ortamda düzenlediğimiz müzayedelere katılan gerçek ve / veya tüzel kişiler işbu Online Müzayede Katılım Şartnamesi’ni tümüyle okuduğunu ve kabul ettiğini beyan etmiş sayılır.

38 -  Online Müzayedeye Katılım Şartlarından doğan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Firma Ünvanı: ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan ÖZ

Adres: Güzeltepe Mahallesi Hoşdere Caddesi Şair Nefi Sokak No 4/A Yukarı Ayrancı – Çankaya / Ankara 

Eposta:  artsanmuzayede@gmail.com

Tel: 0 552 837 27 10

Tarih : 23.07.2023 - Ver 1.0

Güncelleme : 24.01.2024 - Ver 1.1