Cancel and Refund Conditions

ARTSAN Galeri Müzayede, tüketici haklarını korumakta ve satış sonrası müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır.

Satın aldığınız eserlerle ilgili yaşayabileceğiniz her türlü sorunda lütfen bizimle e-posta üzerinden iletişime geçiniz. Başvurunuz, titizlikle değerlendirilmekte ve en kısa sürede çözüme kavuşturulmaktadır.​

Yapılacak müzayede TBK 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanununun 48. maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi eserin bedelini 7 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde firmamız dilerse satış akdini feshe, %25 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %3 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. 

23 Ağustos 2022 Salı günü Resmi Gazete’de yayınlanan ve 01.10.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 31932 sayılı “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 13. Maddesi uyarınca; Cayma Hakkının İstisnalarını düzenleyen Yönetmeliğin 15.maddesinin birinci fıkrasına “Canlı müzayede şeklinde açık artırma yolu ile akdedilen sözleşmeler” İbaresi eklenmiş olup müzayede ile alınan ürünler için Cayma Hakkı kaldırılmıştır.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220823-2.htm

Müzayede / Açık Arttırma özel şartları gereği; Müzayede / Açık arttırma sonrası "SATIŞ İPTALİ, CAYMA HAKKI veya ALIMDAN VAZGEÇME" söz konusu değildir. Müzayede yolu ile alınan ürünlerin "satış iptali, alımdan vazgeçme ve cayma hakkı" sadece ürünün orijinal çıkmaması durumunda gerçekleşir.  

Firmamız hiçbir nam ve koşul altında ürün iadesi gerçekleştirmek zorunda değildir. Burada keyfiyet ve takdir tamamen firmamız uhdesinde olup ARACI dilerse sürülen peyin %15 ’i tutarında bir ödeme alarak ürün iadesini kabul edebileceği gibi dilerse ve üründe online katalog da belirtiği hasar, kusur ve ayıplar dışında herhangi bir ayıp bulunmuyorsa, iade almaktan kaçınabilir.

Firmamız  7 iş günü içerisinde bedelleri ödenmeyen ürünleri iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumun tekrarlanması halinde iptali birden çok kez talep eden üyenin üyeliği askıya alınır. Farklı üyeliklerle bu olumsuz davranışın gerçekleşmesi halinde firmamız avukatları aracılığıyla kanuni yoldan işlem başlatılır.

ALICILAR, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 

Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICININ gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, ALICILAR sözleşmeyi sona erdirebilir. 

ALICI, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, ARACININ ürünü teslim yükümlülüğü sona erer. ALICININ üyeliği, yeni satın alma ve pey verme işlemlerine, site yöneticisi tarafından kapatılır.

ALICI cayma hakkında artsangaleri.com da belirtilen tüm şartları peşinen kabul etmiş sayılır. Firmamızın sair dava ve talep hakları saklıdır.

ARACI’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum ALICI’ya bildirilir. ALICI, siparişin iptalini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini yazılı olarak talep edebilir. ALICI siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın ALICI’nın hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. 

İade, iptal taleplerinizin değerlendirilmesi yönünden ürün teslimi (teslim tarihi, teslim durumu) önem arz etmekte olup teslim hususunda gerekli kontrolün yapılmasını önemle rica ederiz.

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Eserle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

Firmamızın müzayedeye katılım ve pey sürme sonrası ürünün bir şahsa özgülenmesinden sonra, ürünün teslim alınmasından imtina edilmesi yahut herhangi bir sebeple ürünün satın alınmaktan vazgeçilmesi halinde, ürünün satın alınması için sürülen peyin %15’si oranında ödeme firmamıza ulaştırılmak zorundadır. Aksi halde firmamız ürünü iade almaktan kaçınabilir. İade edilen, teslim alınmayan, satın alınmaktan vazgeçilen her türlü ürün için sürülen peyin %15’si oranındaki bedel firmamız tarafından yasal takibe konu edilebilir.

1 - İade hakkının kullanılması için bu süre içinde firmamıza artsanmuzayede@gmail.com adresine e-posta ile bildirimde bulunulması gerekmektedir. ARACI, kendisine bildirimde bulunulmadan yapılan iadeleri kabul etmeme hakkına sahiptir. Ayrıca ARACI, geçerli bir sebep (hasar ve her türlü ayıp) gösterilmeksizin iade edilmek istenen ürünleri kabul etmez. Kargo’dan doğacak hasar ve ayıplar için kargo bilgilerini kabul etmiş sayılırsınız.

2 - artsangaleri.com  hemen-al sayfasından satın almış olduğunuz sanat eserlerinin fatura nüshaları eksiksiz şekilde, orijinal ambalajı açılmadan, eserin kendisine varsa çerçevesine veya ambalajına bir zarar verilmemişse ve eser kullanılmamışsa ürünü teslim aldığınız tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde iade etme hakkına sahipsiniz.​ Müzayedelerden teklif verip satın aldığınız eserler için cayma geçerli değildir.

3 - Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

Her türlü soru ve önerileriniz için artsanmuzayede@gmail.com  adresine e-mail gönderebilirsiniz.

Firma Ünvanı: ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan ÖZ

Adres: Güzeltepe Mahallesi Hoşdere Caddesi Şair Nefi Sokak No 4/A Yukarı Ayrancı – Çankaya / Ankara 

Eposta:  artsanmuzayede@gmail.com

Tel: 0 552 837 27 10

Tarih : 03.07.2023 - Ver 1.0