Buy Now Rules

  1. Hemen Al Şeklinde Satış, ARACI  tarafından sistem üzerinde “Hemen Al” başlığı altında düzenlenir.
     
  2. Hemen Al Şeklinde Satışta, ALICILAR, sistem üzerinden bu satış yöntemi ile satışa sunulan eserlere “Hemen Al” butonuna tıklamak suretiyle eser için belirlenen “Hemen Al” fiyatı üzerinden eseri satın alır.
     
  3. Hemen Al Şeklinde Satışın; tarihleri, bu satış yöntemi ile satışa sunulacak eserlerle, eserlerin  “Hemen Al” satış fiyatları, değerleme uzmanlarının da görüşü alınmak suretiyle ARACI  tarafından belirlenir.
     
  4. www.artsangaleri.com üzerinden ALICILAR tarafından satın alınan eser/eserlerin satın alındıkları tarihten itibaren satış bedelini 7 (yedi) gün içerisinde “EFT/havale” ve “kredi kartı” ile ödeme yöntemlerinden birisi ile peşin olarak kabul ve taahhüt eder.

 

5 - HEMEN AL CAYMA HAKKI
 

5.1 - ALICI; işbu Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin işbu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

5.2 - ALICI'nın, cayma hakkını kullanabilmesi için, bu süre içinde ARACI’ya bildirimde bulunması şarttır. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti kargodan ya da galerimizden teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde eseri/eserleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korumak zorundadır.

5.3 - İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, faturası birlikte eserin eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

5.4 - ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında ARACI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

5.5 - ARACI tarafından sözleşme kapsamında verilen aracılık hizmeti (komisyon bedeli), “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. maddesinde açıklanan “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler” kategorisinde bulunduğundan cayma hakkı kapsamında değildir. Bu nedenle sözleşmeye konu eser/eserler kapsamında Alıcı tarafından cayma hakkının kullanılması durumunda komisyon bedeli iadesi yapılmaz.

Firma Ünvanı: ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan ÖZ

Adres: Güzeltepe Mahallesi Hoşdere Caddesi Şair Nefi Sokak No 4/A Yukarı Ayrancı – Çankaya / Ankara 

Eposta:  artsanmuzayede@gmail.com

Tel: 0 552 837 27 10

Tarih : 03.07.2023 - Ver 1.0