Distance Sales Contract

MADDE 1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

A.‘ARACI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ARACI" olarak anılacaktır)

Aracı Ünvanı: ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan Öz

 Aracı Adresi:  Hoşdere Caddesi Şair Nefi Sokak No 4/A Yukarı Ayrancı – Çankaya / Ankara 

Aracı Telefon: 0 552 837 27 10

Aracı Eposta: artsanmuzayede@gmail.com

B.’SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

Satıcı Ünvanı :
Satıcı Adı Soyadı :
Satıcı Adresi :
Satıcı Telefon :
Satıcı E posta :

C.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

Teslim edilecek kişi:
Teslimat adresi:
Telefon:
Eposta/Kullanıcı adı:

D.’SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ’ ; (Sözleşmede bundan sonra “SİPARİŞ VEREN”  olarak anılacaktır.)

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ''ALICI'', sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

MADDE 2. SÖZLEŞME KONUSU

Bundan sonra sözleşme içeriğinde, internet yolu ile mesafeli satışın yapılacağı https://www.artsangaleri.com/ internet sitesinden “Site”, internet sitesine üye olarak alışveriş yapan kullanıcılardan “Alıcı”, sistemi idare eden, https://www.artsangaleri.com/  internet sitesinin tüm kullanma ve yararlanma haklarına sahip, sistem üzerinden yapılan “müzayede” ve “Hemen al” şeklindeki satışa aracılık eden ARTSAN Galeri Müzayede den “Aracı”, sistem üzerinden satışı yapılan sanat eserlerinden ise “Eser” şeklinde bahsedilecek olup işbu sözleşmenin konusu, Satıcıya ait, sistem üzerinden elektronik ortamda satışı yapılan aşağıda nitelikleri ve satış bedeli yazılı sanat eserinin satışı ve alıcıya teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince sözleşmenin taraflarının hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3. ESER 

İşbu mesafeli satış sözleşmesi konusu eser, ödeme ve teslim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Eser :

Eser Numarası :

Satış Fiyatı + KDV  :

Aracı Komisyonu + KDV :

Kargo Bedeli :

TOPLAM :

Ödeme Şekli :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi :

Sipariş Tarihi :

MADDE 4. GENEL HÜKÜMLER 

18 yaşından küçükler ve kısıtlı erginler https://www.artsangaleri.com/ internet sitesine üye olamaz, satıcı ve alıcı sıfatını kazanamaz, alışveriş yapamaz. Aracı, Satıcı ve Alıcının internet sitesine üye olduğu esnada giriş yaptığı bilgileri esas alır. Aracı, Satıcı ve Alıcıların sisteme üye olurken yaşını yanlış yazması nedeni ile sorumluluk kabul etmez. Bu nedenle Alıcılar, reşit olduklarını, sistem üzerinden kullanıma sunulan servisleri kullanma hak ve yetkisine sahip bulunduklarını kabul eder.

4.1 - Alıcı, ''Aracı'ya'' ait www.artsangaleri.com alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin www.artsangaleri.com alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2 - Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün/ürünler, şehir içi teslimlerde 7 gün, şehir dışı teslimlerde 14 gün içinde, her halde yasa ve yönetmeliklerle belirlenen yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. İşbu teslim süresi ilgili ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin yapılması tarihinden itibaren başlayacaktır.

4.3 - Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ''ARACI'' sorumlu tutulamaz.

4.4 - Kargo firmasının, ürünü Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcı'ya teslim edilememesinden veya geç teslim edilmesinden dolayı ''Aracı'' sorumlu tutulamaz.

4.5 - Alıcı, ürünü/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü/ürünleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.

4.6 - Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün/ürünlerin bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Satın alınan ürünlere ilişkin ödeme eft veya havale yoluyla peşin olarak ya da kredi kartı ile alıcı tarafından gerçekleştirilir. Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisi'ni (KDV) ve müzayede açıklamasında aksi belirtilmediği müddetçe %10 aracı komisyonunu ödediği anda ''Aracı'nın'' ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Herhangi bir nedenle ürünün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ''Aracı'' ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.7 - Mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin Alıcı tarafından banka kartı ile yapılması durumunda, Alıcı ile banka kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, banka kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, Alıcı'ya aittir. Alıcı, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde ''Aracı'' dan  hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.8 - Alıcı, Sözleşme konusu ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden sonra Alıcı'ya ait banka kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından ''Aracı’ya'' ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Alıcı’ya ait olacak şekilde ''Aracı’ya'' iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9 - Alıcı tarafından, mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin ‘hesaba yatırma’ şeklinde yapılması durumunda, ürünün/ürünlerin bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde Alıcı'ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde ''Aracı’ya'' bildirmeyi ve ''Aracı'' tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

4.10 - ''Alıcı'' ve ''Aracı'' işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11 - Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.12 - Alıcı, Aracıya ait internet sitesi üzerinde bulunan “Hemen Al” sayfasında satışa sunulan eserlerden herhangi birini iade talebinde bulunması halinde hangi surette olursa olsun eserin kendisi veya ambalajına zarar vermeyeceğini, iade anında satış faturasının aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13 - Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti kargodan ya da galerimizden teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde eseri/eserleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korumak zorundadır.

MADDE 5- “ONLİNE MÜZAYEDE" ŞEKLİNDE SATIŞ

5.1 - Online Müzayede Şeklinde Satış, Aracı tarafından sistem üzerinde “Müzayedeler” başlığı altında düzenlenir.

5.2 - Online Müzayede Şeklinde Satışta, satışın başlangıç ve bitiş tarihleri ve koşulları, Aracı tarafından önceden belirlenerek Aracıya ait https://www.artsangaleri.com/ internet sitesi üzerinden ve Site’ye üye kullanıcılara gönderilen elektronik posta yolu ile ilan edilir. Açıklanan tarih aralığında sistem üzerinde satışa sunulan esere teklif verenler arasından en yüksek bedeli öneren Alıcıya satış yapılır.

5.3 - Online Müzayede Şeklinde Satışta, müzayede kapanışında satışa konu esere nihai 30 saniye süre verilir. Verilen süre içinde başka bir teklif gelmesi halinde, bitiş süresine 15 saniye ilave edilir. Bu ilave süre, gelen her teklifle beraber süreye ilave edilir. Süre sonunda yeni teklif gelmez ise, eser son teklif verene kalmış demektir.

5.4 - Online Müzayede Şeklinde Satışın; tarihleri, bu satış yöntemi ile satışa sunulacak eserlerle eserlerin başlangıç fiyatları, değerleme uzmanlarının da görüşü alınmak suretiyle Aracı tarafından belirlenir.

MADDE 6- “HEMEN AL" ŞEKLİNDE SATIŞ

6.1 - Hemen Al Şeklinde Satış, Aracı tarafından sistem üzerinde “Hemen Al” başlığı altında düzenlenir.

6.2 - Hemen Al Şeklinde Satışta, Alıcılar, sistem üzerinden bu satış yöntemi ile satışa sunulan eserlere “Hemen Al” butonuna tıklamak suretiyle eser için belirlenen “Hemen Al” fiyatı üzerinden eseri satın alır.

6.3 - Hemen Al Şeklinde Satışın; tarihleri, bu satış yöntemi ile satışa sunulacak eserlerle, eserlerin  “Hemen Al” satış fiyatları, değerleme uzmanlarının da görüşü alınmak suretiyle Aracı tarafından belirlenir.

MADDE 7- ÖDEME VE TESLİMAT

7.1 - www.artsangaleri.com üzerinden “Online Müzayede Şeklinde Satış” ve “Hemen Al Şeklinde Satış” yöntemleri ile satışa sunulan eserlerin satın alındıkları tarihten itibaren satış bedelinin ödeme süresi 7 (yedi) gündür.

7.2 - www.artsangaleri.com üzerinden alıcılar tarafından satın alınan eserlere ilişkin olarak yalnızca “EFT/havale” ve “kredi kartı” ile ödeme yöntemleri kabul edilmekte olup ödeme işlemi peşin olarak gerçekleştirilir.

7.3 - Alıcı, satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisi’ni (KDV) ve müzayede açıklamasında aksi belirtilmediği müddetçe %10 Aracı şirket komisyonunu (+KDV) ödemekle yükümlüdür. Aracının teslimat yükümlülüğü, bu bedellerin ödenmesi ile birlikte başlayacak olup herhangi bir sebeple satın alınan eser/eserlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise Aracı, satışa konu eser/eserlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer. Bu durumda Alıcının üyeliği, yeni satın alma ve pey verme işlemlerine, site yöneticisi tarafından kapatılır.

7.4 - Mesafeli satış sözleşmesine konu esere/eserlere ilişkin ödemenin Alıcı tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, Alıcı ile kredi kartı sahibinin ya da eser/eserlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere her türlü hukuki risk, Alıcıya aittir. Alıcı, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Aracıdan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5 - Alıcı, sözleşme konusu eserin/eserlerin Alıcı veya Alıcının gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu eser/eserlerin bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Aracıya ödenmemesi veya hukuka aykırı şekilde elde edilen bir kredi kartı ile sistem üzerinden alım yapılması ya da herhangi illegal bir yöntemle sistem üzerinden satışa sunulan eser/eserlerin ödemesinin yapılmış olması halinde Alıcı, satış işlemine konu eseri/eserleri “3” gün içerisinde nakliye gideri Alıcıya ait olacak şekilde Aracıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6 - Satıcının öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcıya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. 

7.7 - Artırma üzerine kalan kişi eserin bedeli + KDV ve ARACI komisyonu %10 ve + KDV sini 7 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde ARTSAN Galeri Müzayede dilerse satış akdini feshe, %25 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %3 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Aracı’nın  tüm sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için Aracı’nın yapacağı bilcümle masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan eser alıcıya teslim edilmez.

MADDE 8- CAYMA HAKKI

8.1 - Yapılacak müzayede TBK 274 ve davamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun'nun 48. maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi eserin bedelini 7 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde ARTSAN Galeri Müzayede dilerse satış akdini feshe, %15 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %15 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Aracı’nın  tüm sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için Aracı’nın yapacağı bilcümle masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan eser alıcıya teslim edilmez.

8.2 - Alıcı Hemen Al sayfasından eser satın alırsa ve işbu Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin işbu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı'nın, cayma hakkını kullanabilmesi için, bu süre içinde ''ARACI’ya'' bildirimde bulunması şarttır. Alıcı’nın Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürüne zarar gelmemiş olması ve orijinal paketinin açılmamış olması, orijinal fatura ve irsaliyesinin iade edilmesi kaydıyla ''ARACI'yla'' iletişim bilgileri vasıtasıyla yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. İşbu bildirim iadeli taahhütlü posta veya e-posta yoluyla olabilir. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında ''ARACI’nın'' zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

8.3 - Cayma hakkı bildiriminin ''ARACI'ya'' ulaşmasını takiben ''ARACI'' bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ''ALICI'' ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (on dört) gün içinde ''ARACI'' cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde Alıcı'ya iade edecektir.

8.4 - Aracı, Alıcının cayma hakkı kapsamındaki tüm geri ödemelerini, Alıcının sistem üzerinden satışa sunulan eseri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcıya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapar.

8.5 - 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

8.6 Aracı tarafından sözleşme kapsamında verilen aracılık hizmeti (komisyon bedeli), 27.11.2014 tarihli 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ uyarınca; “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 12. maddesinde açıklanan “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler” kategorisinde bulunduğundan cayma hakkı kapsamında değildir. Bu nedenle sözleşmeye konu eser/eserler kapsamında Alıcı tarafından cayma hakkının kullanılması durumunda komisyon bedeli iadesi yapılmaz.

MADDE 9- BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ 

''ALICI'', banka kartı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu banka kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ''ALICI'', borcun gecikmeli ifasından dolayı ''ARACI'nın'' uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE  10- MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afet, isyan, savaş gibi mücbir sebep kabul edilebilecek türden durumlarla Aracının gerekli bilgi güvenliği ile ilgili azami önlemleri almasına karşın sisteme yapılan saldırılarda dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile Aracının makul kontrolü haricinde gelişen durumlarda işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç ya da eksik ifa etmesi veya hiç ifa etmemesi nedeni ile mücbir sebebin ortadan kalkacağı tarihe kadar taraflar sorumlu ve yükümlü olmayacaktır.

MADDE 11- YETKİLİ MAHKEME 

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır.

Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcının yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemelerinin görev ve yetki alanına girmeyen her türlü ihtilafın hallinde Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu 11 (onbir) maddeden oluşan Sözleşme'nin tüm maddeleri Taraflarca okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

ARACI : ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan ÖZ

SATICI : ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan ÖZ

ALICI : {_aliciad_} {_alicisoyad_}

TARİH: {_tarih_}

 

Firma Ünvanı: ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan ÖZ

Adres: Güzeltepe Mahallesi Hoşdere Caddesi Şair Nefi Sokak No 4/A Yukarı Ayrancı – Çankaya / Ankara 

Eposta:  artsanmuzayede@gmail.com

Tel: 0 552 837 27 10

Tarih : 03.07.2023 - Ver 1.0