User Agreement

Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), ARTSAN Galeri Müzayede (“Firma”) ile www.artsangaleri.com adresinde yer alan siteye (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşmede belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Site üzerinden erişilen Müzayedelerimizdeki sanat eserlerine pey verme ve Hemen Al sayfasında satın alma şartları ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Site içeriğinde, müzayede kuralları, Firma tarafından Kullanıcılara sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır. artsangaleri.com müzayede sitesi üzerinden elektronik ortamda müzayede sonucu sipariş verdiğiniz takdirde ve hemen al sayfamızdan sipariş verdiğinizde, size sunulan ön bilgilendirme formunu, mesafeli satış sözleşmesini, müzayede kurallarını, iptal ve iade koşullarını ve sitemizde belirtilen diğer şartları okumuş, kabul etmiş sayılırsınız.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı, Müzayedelerden ve Hemen Al sayfasından faydalanmak için Firma tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşmeyi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle siteye erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Firma sorumlu değildir.

3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşmeyi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcının Siteye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.3 Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Firma tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Firma’nın herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

3.4 Kullanıcı tarafından Siteye erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcıya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Firmaya bildirecektir.

3.5 Kullanıcı, Siteyi yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Siteye ilişkin olarak Sitede öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

3.6 Kullanıcıya Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere Uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Firma’nın Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Site’nin kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.7 Firma, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcının söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşmeyi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

3.8 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.9 Kullanıcının işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Firma Kullanıcının üyeliğini askıya alma veya Sözleşmeyi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Firma’nın söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcıdan talep hakkı saklıdır.

3.10 Her bir üye için limit tanımlanması ve belirlenen limitin gerek duyulduğu takdirde Firma tarafından değiştirilebilir.

3.11 Kullanıcı Siteyi kendisi ya da herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanamaz. Site’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanamaz. Site’nin kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

3.12 Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması durumunda Firma’nın hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

3.13  Virüs veya Siteye, Site’nin veri tabanına, Site üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

3.14 Site tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Firma’nın önceden yazılı iznini alınmaksızın Site üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Sitede yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması durumunda ve Site’nin veya üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Firma’nın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

Madde 4. Sorumluluklar

4.1 Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

4.2 Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

4.3 Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

4.4 Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

Madde 5. Ödeme Koşulları

5.1 Kullanıcı Müzayedelerden kazandığı eser/eserleri ancak Sitede beyan edilen ücretleri yine Sitede beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında eser/eserleri almayı hak edecektir.

5.2 Firma, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine, müzayedede kazandığı eser/eserlerin bedelini ödemesinden sonra 14 iş gün içerisinde, eser/eserlerin faturasıyla gönderecektir.

Madde 6. Fikri Mülkiyet Hakları

6.1 Site üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Firmaya aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı sitede yayınlanan müzayedelerdeki eserlerin kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve içerik in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanınmamaktadır.

6.2 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Sitede yayınlanan müzayedelerdeki eserleri kopyalama, sosyal medyada bilgilerini paylaşma, kendine ait eser olduğunu belirtip satışını yapma hakkına sahip değildir. Siteye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Siteye veya Siteden link verilmesi kesinlikle yasaktır.

6.3 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Firma’nın (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

Madde 7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

7.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

7.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşmeyi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

7.3 Taraflardan birinin işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Firma aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcının yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Firma Sözleşmeyi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

7.4 Sözleşme’nin feshi Tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olacaktır. Kullanıcıya para iadesi yapılmaz.

7.5 Kullanıcının hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Firma işbu Sözleşmeyi feshedebilecektir.

7.6 Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve Sözleşme’nin feshedildiği hallerde Şirket içeriğe 6 (altı) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.

7.7 Firma, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe içerikleri veri tabanlarında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcının üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde Kullanıcı içeriği ücret ödemeksizin alabilecektir. Firma, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler Uygulama kapsamında belirtilecektir.

Madde 8. Gizlilik ve Güvenlik Politikası / Gizli Bilgi

8.1 Firma, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Üyelik veya site üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle kişilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) tarafımızdan işin doğası gereği toplanmaktadır.

8.2 Firma bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine yeni organizasyonlar, ürünler vs.. hakkında bilgiler, promosyon, tanıtım vs.. gönderebilir. 

8.3 Firma, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

8.4 Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır.

8.5 Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

8.6 Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. Firma, kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

8.7 Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak Firmaya herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

8.8 Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firma, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir.

Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

a) Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak.

b) Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla.

c) Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi.

d) Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu haller. 

​​Madde 9. Garanti Vermeme

İş bu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır.

Firma tarafından sunulan hizmetler "Olduğu gibi" ve "Mümkün olduğu" temelde sunulmakta ve pazarlana bilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dahil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dahil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

Firma, sitelerinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitelerin veya içeriklerinin kullanılmasıyla ya da sitelere bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir.

Firma, site kullanıcılarının ve üyelerinin, siteden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir.

Firma, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz. 

Madde 10. Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

Madde 11. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir.

Bu sürede Taraflar’ın iş bu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

Madde 12. Kullanıcı Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanıcı sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen ve üyelere sunulan ‘’Kişisel Verilerin Kullanılmasına İlişkin Sözleşme’’ ve ‘’Kullanım Sözleşmesi’’ konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İş bu Kullanıcı Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Kullanıcı Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 13. Kullanıcı Sözleşmesi'nin Devri

Kullanıcı, Firma’nın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

Madde 14. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Firma, taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşmede istediği anda ve önceden bildirmeksizin tek taraflı değişiklikler yapabilir. Firma’nın, Site’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Sitede yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Firma, gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Sitede yayınlayacaktır.  Güncellenmiş üyelik şartları, Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olup Site’nin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Madde 15. Tebligat

İş bu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta (veya Firma tarafından tercih edilen diğer iletişim adresleri) adresi vasıtasıyla yapılacaktır.

Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Madde 16. Delil Sözleşmesi

Kullanıcı, işbu Üyelik Sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflarda Firmanın resmi defter ve ticari kayıtları ile Firma’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, www.artsangaleri.com müzayede sitesinin sunucusu olan www.muzayedeapp.com veri tabanındaki dijital bilgiler bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

Madde 17. Bildirim

Firma, Kullanıcı ile Kullanıcının kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Kullanıcı, elektronik posta adresini ve telefon numarası bilgilerini güncel tutmakla yükümlüdür.

Madde 18.  Tadil ve Feragat

Taraflardan birinin Kullanıcı Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

Madde 19. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Ankara Tüketici Hakem Heyetleri ve Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

19 (ondokuz) maddeden ibaret işbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Firma Ünvanı: ARTSAN Galeri Müzayede / Hasan ÖZ

Adres: Güzeltepe Mahallesi Hoşdere Caddesi Şair Nefi Sokak No 4/A Yukarı Ayrancı – Çankaya / Ankara 

Eposta:  artsanmuzayede@gmail.com

Tel: 0 552 837 27 10

Tarih : 03.07.2023 - Ver 1.0

.